Lid mag niet aanwezig zijn bij zijn eigen verdediging tegen royering

"Dank voor uw beroepschrift. Conform het bepaalde in de statuten zal uw beroep worden voorgelegd aan de ALV. In de tussentijd blijft u geschorst als lid.” aldus mr. Maurice J.J.E. Stassen, NOJG bestuurder

Het bestuur royeert een lid per direct. Dit zonder het lid te waarschuwen of hierover in gesprek met elkaar te willen gaan. Als het lid bezwaar hiertegen aantekent dan krijgt hij het volgende te horen:
- Omdat u geschorst bent mag u geen vereniging beleidsstukken ontvangen om uw verdediging te voorbereiden,
- uw bezwaar wordt niet door het bestuur in behandeling genomen. U moet enkele maanden wachten tot de volgende ALV,
- omdat u geschorst bent, mag u niet aanwezig zijn op de ALV om uzelf te verdedigen.

Dit kan niet waar zijn!

Het gelijkheidsbeginsel lijkt niet te gelden voor het NOJG bestuur. N.B. schrijf het NOJG bestuur in hun royeringsbrief dat onder andere het oprichten van een leden klankbordgroep “in strijd is met de bestuurlijke en democratische beginselen van de NOJG”.

Is het handelen van NOJG bestuur zelf niet in strijd met de bestuurlijke en democratische beginselen van de NOJG?
Zij royeren lid...
Zonder enige vorm van waarschuwing.
Zonder hierover in gesprek te willen aangaan.
Zonder mogelijkheid van hoor en wederhoor
Zonder dat de lid inzage krijgt in verenigingsstukken.
Zonder dat de lid zichzelf tijdens de ALV mag verdedigen.
En uiteraard dat het lid enkele maanden geschorst blijft.

Volgt u het nog “het meten met twee maten”?

Zou deze starre houding van het NOJG bestuur de vereniging en de leden een dienst bewijzen?

NOJG, Vereniging, Bestuur, Jaarverslag, Advocaat, Sociale Media, Blokkeren, Informatie achterhouden, Checks and Balances

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved