Jachtopleiding. Wat kost het? Belgie VS Nederland

ALS REKENEN OOK EEN EXAMENONDERDEEL WAS, WONNEN DE BELGISCHE JAGERS GLANSRIJK!
De Toezichthouder heeft in het verleden al eens een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse en Belgische jachtopleidingen en de kosten die er in beide landen mee gemoeid zijn. Nu de examens in volle gang zijn, leek het ons goed die vergelijking nog eens te trekken, omdat het percentage Nederlandse deelnemers aan het Belgische jachtexamen in 2020 is verdubbeld t.o.v. het aantal in 2017. We hebben gekeken naar de examinerende instanties, de opleidingsinstanties, de toezichthouders, de prijzen en de afgeleide dienstverlening. Leest u mee?

Examinerende instantie:
NL = Stichting Jachtexamens (private onderneming)
BE = Agentschap Natuur en Bos (overheidsinstantie)


Opleidingsinstantie:
NL = Stichting Jachtopleidingen Nederland (private onderneming)
BE = Agentschap Natuur en Bos (overheidsinstantie)


Toezichthouder:
NL = Ministerie van LNV (overheidsinstantie)
BE = Agentschap Natuur en Bos (overheidsinstantie)


Aantal kandidaten 2020:
NL = ca. 900
BE = ca. 450


Prijs Theorie-examen:
NL = 173 euro (totaal opbrengsten 173 x 900 = 155.700.- euro)
BE = 70 euro (totaal opbrengsten 70 x 450 = 31.500.- euro)


Prijs praktijkexamen:
NL = 351 euro (totaal opbrengsten 351 x 900 = 315.900.- euro)
BE = 180 euro (totaal opbrengsten 180 x 450.- = 81.000.- euro)


Prijs theorie-opleiding:
NL = 525 euro (totaal opbrengsten 525 x 900 = 472.500.- euro)
BE = 145 euro (totaal opbrengsten 145 x 450 = 62.250.- euro)


Afmeldprocedure:
NL = oproep nog niet verzonden – 87.50 annuleringskosten oproep wel verzonden – verlies volledig examengeld
BE = onbekend


Inzage examenvragen:
NL = niet toegestaan
BE = wel toegestaan


Inzage examenresultaten:
NL = niet toegestaan
BE = wel toegestaan


België: In 2017 was 3% van de jachtexamenkandidaten Nederlander. In 2020 is dit percentage verdubbeld naar 6%.

Kijkend naar deze uitkomsten kunnen we dus concluderen dat een aspirant-jager in Nederland bijna het driedubbele kwijt is voor het volgen van de theoretische opleiding en en meer dan het dubbele voor het afleggen van de wettelijk verplichte examens.

De toezichthouders van het Ministerie van LNV kunnen mogelijk uitleg geven waar de grote prijsverschillen in zitten.

De informatie in dit artikel is afkomstig van de websites van de examenaanbieders. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vereniging, Bestuur, WBE

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved