Jachtopleiding innoveren, verduurzamen en goedkoper maken?

Dit emailbericht is op 13-02-2019 gestuurd naar Stichting Nederlandse Jachtopleiding gestuurd.

Geachte mevrouw, mijnheer,
Deze mail is door mij opgesteld naar aanleiding van reacties op een bericht dat ik plaatste op 10 feb j.l. in de Facebookgroep van de ‘Cursus Jacht & Faunabeheer’. Hetzelfde cursus volg ik bij uw instituut. In dit bericht opperde ik eens de mogelijkheden te onderzoeken van een digitale versie van de map Jachtopleiding en de daarmee te boeken winst in tijd en geld en het verkleinen van de ecologische footprint. Uit de talrijke reacties die ik hierop ontving, bleek hiervoor veel belangstelling, om uiteenlopende redenen. Ik stuur u bij deze mijn, verifieerbare, conclusies uit de reacties. De namen van de respondenten houd ik, uit privacy-oogpunt, uiteraard buiten dit bericht.
Het digitaliseren van de cursusmap Jachtopleiding kan leiden tot:

1. Aanzienlijke geldbesparing. Op basis van de mij bekende/verstrekte gegevens kan de SJN tot zeker 4000.- euro besparen, als 25% van de 800 cursisten zou kiezen voor een digitale versie. Ik ben er hierbij van uitgegaan dat het drukken en verzenden van de traditionele map ca. 20.- euro per map bedraagt.
2. Aanzienlijke geldbesparing. Als de SJN voor het uitgeven van een digitale versie een vergoeding wil ontvangen, kan zelfs 10.- euro per map voor extra inkomsten zorgen. Als 10% van de 27.000 Nederlandse jagers dit betaalt, komt dit op een bedrag van 27.000.-.
3. Grotere duurzaamheid. Door lagere druk- en bezorgkosten van de papieren uitgave, verkleint de SJN haar ecologische footprint en onderstreept zij op een serieuze manier haar groene imago van faunabeheerorganisatie bij het publiek en de politiek. Samengevat: lager papiergebruik, lagere CO2-uitstoot, vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen, het accepteren en dragen van onze verantwoordelijkheid voor natuur en milieu richting toekomstige generaties.
4. Up-to-date houden van kennis. Oud-cursisten, de jagers met akte, kunnen qua veranderde kennis en inzichten snel en efficiënt worden geïnformeerd over de veranderingen d.m.v. de digitale uitgave van de cursusmap.
5. Opleiden van de jeugd. E-learning en natuurbeheer staan niet met elkaar op gespannen voet. Naast de jeugd, zijn ook tal van ouderen zijn inmiddels behoorlijk op de hoogte van de voordelen van e-learning. Door de mogelijkheden van de audiovisueel spreekt zo’n cursus meer tot de verbeelding dan statische platjes. Bewustwording van natuurbeheer kan al op jonge leeftijd beginnen en tot op hoge leeftijd up-to-date worden gehouden.

Als ICT-deskundige voorzie ik deze en andere goede verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit, snelheid en efficiëntie en het imago van de SJN-opleidingen. Er is mij daar als cursist en naar ik aanneem ook u als opleidingsinstituut veel aangelegen. Vooruitlopend hierop heb ik reeds een beperkte ruwe opzet gemaakt. Graag ben ik bereid mijn expertise geheel vrijblijvend aan u aan te bieden resp. toe te lichten.

In afwachting van uw reactie verblijf ik, met vriendelijke groet,

Vereniging, Bestuur, Checks and Balances, De toezichthouder

  • Aangemaakt op .
© 2020 De Toezichthouder, All Rights Reserved